Головинська територіальна громада
Рівненського району Рівненської області

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Головинської сільської ради

Дата: 17.06.2021 16:51
Кількість переглядів: 609

Фото без опису

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

Виконавчий комітет Головинської сільської ради, 35041, Рівненська  область, Рівненський район, с. Головин, вул. Вишнева,1.

 

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення Головинської сільської ради від 10 червня 2021 року № 236 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Головинської сільської ради»

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів.

Головинська сільська рада, с. Головин, вул. Вишнева, 1.

Дата: 19.07.2021

Час: 11.00

Секретар конкурсної комісії: Романюк Ольга Станіславівна, юрисконсульт Головинської сільської радител. 0687590293

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників.

Реєстрація учасників конкурсу в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.

Наявність в учасника конкурсу матеріально технічної бази:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території сільської ради;

- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення побутових відходів.

Наявність досвіду роботи суб’єкта господарювання з населенням по наданню послуг із збирання та вивезення побутових відходів.

Наявність порядку обліку зібраних та вивезених об’ємів побутових відходів, наявність схем маршрутів спеціалізованого транспорту з урахуванням особливостей збору побутових відходів тощо.

Вартість надання послуг в гривнях за один м3 вивезених побутових відходів.

Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги зі збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг зі збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів.

Відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, передбачених законодавством України.

 

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів, вимоги

щодо якості надання послуг.

Конкурс, що проводиться на здійснення послуги зі збирання та вивезення побутових відходів на території Головинської сільської ради, передбачає зокрема:

- збирання та вивезення побутових відходів по сільській раді за один рік близько 10 тис.м3;

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям сільської ради послуг зі збирання та вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

- організація належної експлуатації об'єктів поводження з відходами відповідно до їх цільового призначення;

-  забезпечення споживачів послугами з вивезення побутових відходів.

 

6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

- статут або інший установчий документ зі змінами;

- балансовий звіт бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями;

- документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання або залучаються для проведення робіт);

- технічні паспорти на транспортні засоби, які залучаються для надання послуг з вивезення побутових відходів та довідки проходження ними технічного огляду;

- довідки - характеристики транспортних засобів, які залучаються для надання послуг з вивезення побутових відходів: тип, вантажопідйомність,  реєстраційний номер, найменування організації, якій належать транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів належного рівня якості.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися на території Головинської сільської ради на території якої розташовано 12 населених пунктів, а саме ;

населений пункт

двори

населення

с. Головин

298

905

с. Базальтове

181

458

с.Берестовець

265

681

с.Іваничі

188

560

с.Садки

79

244

с.Злазне

494

1564

с.Вигін

121

372

с.Перетоки

96

380

с.Звіздівка

206

881

с.Корчин

79

375

с.Чудви

50

219

с.Ставок

267

869

Всього

2324

7508

 

 Площа сільської ради складає 200,62 км. кв., протяжність вулиць 59,68 км, 131 вулиця.

 

 

8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення.

Багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків – 13;

- будинки з п’ятьма і більше поверхами – 0;

- кількість мешканців таких будинків –  251;

- кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів – 0.

Одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків – 2270;

кількість мешканців таких будинків –  7254;

- кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів – 0.

Підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій – 101

- кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів – 0.

 

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами.

Місцем видалення твердих відходів, що використовується під накопичення побутових відходів є:

Інформація про полігон:

Адреса:

с.Головин, Головинської сільської ради відстань від села 6 км. площа 0,3 га

с.Берестоавець Головинської сільської ради відстань від села 3 км. площа  0,5 га

с.Базальтове, Головинської сільської ради, відстань від села 5 км, площа  0,2 га

с.Іваничі Головинської сільської ради відстань від села 3 км. площа  0,6

с.Злазне Головинської сільської ради, відстань від села 10 км площа 0,4 га

с.Ставок Головинської сільської ради, відстань від села 4 км площа 0,6 га

с.Звіздівка, Головинської сільської ради, відстань від села 2 км, площа 0,5 га

 

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

- всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою;

- учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій;

- для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією;

- кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;

- конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція;

- пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Так повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;

- кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

11. Проведення організатором зборів його учасників з

метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації

та внесення змін до неї.

Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів - письмову відповідь.

У разі надходження двох чи більше звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 

12. Способи, місце та кінцевий строк подання

конкурсних пропозицій.

Місце:    Рівненська область, Рівненський район,  Головинська сільська рада,

 с. Головин, вул. Вишнева, 1.

Спосіб:          особисто або поштою.

Кінцевий термін подачі документів: 30 днів з моменту опублікування оголошення на конкурс.

 

 

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з

конкурсними пропозиціями.

Місце: Головинська сільська рада, с. Головин, вул. Вишнева, 1.

Дата: 19 липня 2021 року  об11.00

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

 

14. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених «Умовами проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових відходів на території Головинської сільської ради ради».

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу .

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідно якості конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу сільською радою.

У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

 

16. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

Виконавчий комітет

Головинської сільської ради

 

 

 

Із більш детальною інформацією щодо процедури проведення конкурсу можна ознайомитися за посиланням


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь