Головинська територіальна громада
Рівненського району Рівненської області

Прогноз бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

Дата: 21.10.2021 13:17
Кількість переглядів: 539

ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рішення Головинської сільської

ради від 14 вересня 2021 року

№ 604

 

 

 

 

 

 

Прогноз

бюджету Головинської сільської територіальної громади

на 2022 - 2024 роки

 17540000000
(код бюджету)

 

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, визначених Бюджетною декларацією  на 2022-2024 роки, затвердженою Постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, сільських цільових програм, аналізу виконання бюджету сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня розвитку громади.

Метою середньострокового прогнозування є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом у Головинській сільській громаді, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

 

 1. підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

 

 1. забезпечення виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади відповідно до показників, затверджених сільською радою;

 

 1. вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету сільської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

 

 1. підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та подальшої оптимізації бюджетних програм;
 2. забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами;
 3. запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету сільської територіальної громади, та показники їх   досягнення  на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання завдань Прогнозу бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

 1. реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку з метою покращення якості надання послуг у відповідних сферах на території громади;
 2. забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
 3. впровадити соціальні стандарти.

 

Основними ризиками, що можуть вплинути на виконання Прогнозу є:

-прийняття змін до бюджетно-податкового законодавства, що призводять до скорочення бюджетних надходжень;

-прийняття центральними органами влади рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

-настання несприятливих подій у національній і регіональній економіці;

-настання несприятливих подій у бюджетоутворювальних галузях економіки громади;

-низька платіжна дисципліна (зростання простроченої заборгованості перед бюджетом, зростання податкового боргу);

-збільшення видатків унаслідок дії зовнішньоекономічних чинників (збільшення цін на енергоносії, зміни курсу валют).

   Основними заходами для мінімізації впливу ризиків на показники бюджету є дотримання об’єктивності під час формування доходів бюджету та використання сучасних методів бюджетного планування та фінансового контролю.

 

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Головинської територіальної громади на 2022-2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.

      Головинська сільська територіальна громада Костопільського району Рівненської області утворена у 2020 році відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» внаслідок об’єднання трьох сільських рад (загалом 12 населених пунктів). Адміністративним центром громади є село Головин.

      Головинська сільська територіальна громада розташована в перехідній полосі від Волинського Полісся до Волинської височини в зоні мішаних лісів за 48 км від обласного центру м. Рівне. Займає територію площею 201,6 кв.км.

      Кількість населення складає 7,5 тис. осіб, з них 25,0 % - діти шкільного та дошкільного віку. Густота населення у громаді складає 37 осіб/кв.км.

      Переважна більшість населених пунктів у громаді мають містобудівну документацію, яка не потребує оновлення.

      Одне з основних завдань визначених законодавством України для органів місцевого самоврядування – це забезпечення належного соціального комфорту мешканцям громади.

     У першому півріччі 2021 року за рахунок власних надходжень було виконано та профінансовано заходів на суму 816 200 грн., а саме:

 • оплата спожитої електроенергії мережами зовнішнього освітлення – 71 500  грн;
 • на благоустрій території громади – 49 000 грн. (проведення експертизи кошторисної документації «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-17»);
 • забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 396 100 грн.;
 • інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 233 700 грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 56 000 грн.;
 • заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 10 000 грн.

 

Освітня сфера Головинської територіальної громади складається із закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Діяльність Відділу освіти, культури, молоді та спорту спрямована на забезпечення реалізації основних завдань державної політики в галузі освіти та культури зокрема, на задоволення потреб територіальної громади в отриманні якісної дошкільної та загальної середньої освіти.

     Освітній процес у громаді забезпечують 16 закладів освіти. Зокрема, 11 загальноосвітніх навчальних закладів та 5 закладів дошкільної освіти.

    Реалізацію державної політики в галузі культури у територіальній громаді забезпечує 16 закладів культури: 2 будинки культури, 7 сільських клубів та 7 публічно-шкільних бібліотек.

    У громаді діє 7 аматорських формувань, з їх числа один фольклорний колектив «Горина» має звання «народний».

    Загальна кількість клубних фахівців складає 10 чоловік, бібліотечних – 7.

   

Службою у справах дітей Головинської сільської ради ведеться облік сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в якому міститься інформація про кількість сімей (в них дітей) з урахуванням обставин, що є причинами виникнення складної ситуації. Проводиться соціальна робота, що базується на персоніфікованій інформації про сім’ї, які проживають на території громади шляхом консультування, соціальної профілактики та інформування.

    На даний час на обліку служби знаходиться 5 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також на території громади є близько 10 сімей, які потребують соціального супроводу, але через відсутність фінансових ресурсів такий супровід не здійснюється.

    На території Головинської ТГ розташовані наступні заклади охорони здоров’я: 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 9 фельдшерсько-акушерських пунктів. На даний час вони перебувають на утриманні КНП «Центр первинної медичної допомоги» Костопільської міської ради» і потребують додаткового фінансування з бюджету Головинської сільської ради на оплату праці з нарахуваннями працівників та оплату спожитих енергоносіїв. Щоб запобігти скороченню персоналу було прийнято рішення затвердити міжбюджетні трансферти у 2021 році на суму 728,4 тис.грн. та про створення всіх передумов для подальшого розвитку сфери охорони здоров’я у громаді.

    Серед пріоритетних напрямків розвитку Головинської сільської територіальної громади є розвиток економіки.

    У громаді є передумови для нарощування переробного промислового потенціалу за рахунок вільних трудових ресурсів та наявності територій, які можуть використовуватись під розміщення виробничих потужностей.

    На перспективу тип спеціалізації господарського комплексу Головинської сільської територіальної громади визначений як сільськогосподарське виробництво, переробка продукції лісогосподарського виробництва, розвиток малого та середнього бізнесу.

    Для створення сприятливих умов ведення бізнесу у Головинській територіальній громаді необхідні зусилля влади, які будуть направлені на:

 • подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;
 • всебічну підтримку пріоритетних напрямків розвитку малого бізнесу з урахуванням специфіки території;
 • подальше розвинення співробітництва влади з підприємницькою громадськістю;
 • стимулювання підприємницької активності з метою зниження соціальної напруги, насамперед, за рахунок створення нових робочих місць та самозайнятості населення.

 

    Найбільшими промисловими підприємствами на території Головинської сільської територіальної громади є:

 1. ДП «Костопільське лісове господарство», ДП «Рівненське лісове господарство», СВСК «Селянський ліс» (охорона, догляд лісових насаджень та заготівля техсировини);
 2.  ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр», ВАТ «Берестовецький спецкар’єр», ТОВ «Каменяр», ВПФ «Каменяр-Древ», ПП «Захід Базальт», ТОВ «Костопільбазальтінвест» (видобування та/або обробка базальту);
 3. ТОВ «Волинь Агро Інвест», ПП «Захід Агро Земля»,  ФГ «Жарден Лекада», СВК «Маяк» (сільськогосподарське виробництво).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку Головинської сільської територіальної громади, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету, а також показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

Чисельність постійного населення, осіб

7559

7535

7540

7550

7570

Прожитковий мінімум, грн

2027

2189

2393

2589

2778

Темп росту прожиткового мінімуму, %

-

10,8

9,3

8,2

7,3

Мінімальна заробітна плата, грн

4723

6000

6500

7176

7665

Темп росту мінімальної заробітної плати, %

-

27,0

8,3

10,4

6,8

Кількість суб’єктів малого підприємництва (фізичні особи-підприємці), один.

82

85

90

93

95

Темп росту ФОПів, %

-

3,7

5,9

3,3

2,2

Доходи загального фонду бюджету (без урахування трансфертів), грн./особу

2738

2747

2775

2944

3157

Темп росту доходів ЗФ,%

-

0,3

1,0

6,1

7,2

Рівень дотаційності громади (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету), %

-

48,6

49,8

55,3

60,7

Обсяг надходжень до сільського бюджету від сплати ПДФО, грн/особу

-

1433

1426

1548

1638

Обсяг надходжень до сільського бюджету від плати за землю, грн/особу

 

233

239

240

244

Обсяг надходжень до сільського бюджету від сплати єдиного податку, грн/особу

 

674

707

734

767

 

 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

У 2020 році, відповідно до бюджетного законодавства, бюджети сільських рад, які увійшли до складу Головинської сільської територіальної громади, виконувалися окремо.

Головинська сільська територіальна громада перейшла на  прямі міжбюджетні відносини вже з 1 січня 2021 року. Тому у попередньому бюджетному періоді не було визначено прогнозних показників на середньостроковий період 2021-2023 роки.

У прогнозі бюджету на 2022-2024 роки показники доходів і фінансування бюджету визначені на основі макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України та Головинської територіальної громади, зокрема. Всі планові показники доходів та видатків бюджету на середньостроковий період  у цьому розділі подано з урахуванням міжбюджетних трансфертів (Додаток 1).

Планові показники надходжень до бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022 рік – 72 802 400 грн, з них доходи загального фонду складають 72 332 400 грн, спеціального фонду – 470 000 грн.

На 2023 рік заплановано надходжень у загальній сумі 79 906 500 грн, з яких кошти загального фонду – 79 413 500 грн., кошти спеціального фонду – 493 000 грн.

Доходна частина сільського бюджету на 2024 рік запланована у сумі 86 366 700 грн., у тому числі кошти загального фонду становлять 85 873 700 грн., а кошти спеціального – 493 000 грн.

Планові показники видатків з бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022 рік – 72 802 400 грн, з них доходи загального фонду складають 72 332 400 грн, спеціального фонду – 470 000 грн.

На 2023 рік заплановано видатків у загальній сумі 79 906 500 грн, з яких кошти загального фонду – 79 413 500 грн., кошти спеціального фонду – 493 000 грн.

Видаткова частина сільського бюджету на 2024 рік запланована у сумі 86 366 700 грн., у тому числі кошти загального фонду становлять 85 873 700 грн., а кошти спеціального – 493 000 грн.

Прогноз бюджету Головинської сільської територіальної громади на середньостроковий період 2022-2024 роки є збалансованим та забезпечує захищені видатки громади.

 

ІV. Показники доходів бюджету

 

Всі планові показники доходів бюджету на середньостроковий період  у цьому розділі подано без урахування міжбюджетних трансфертів (Додаток 2).

 

Прогнозний обсяг надходжень до бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022 рік визначено у сумі 21 394 200 грн., з них доходи загального фонду 20 924 200 грн., спеціального фонду – 470 00 грн.

На  2023 рік прогнозний обсяг надходжень до бюджету визначено у сумі 22 720 200 грн., з них доходи загального фонду складають 22 227 200 грн., а доходи спеціального – 493 000 грн.

Обсяг доходів, які заплановано отримати у 2024 році визначено у розмірі 23 897 800 грн., у тому числі кошти загального фонду складають 23 404 800 грн., а кошти спеціального – 493 000 грн.

Основним джерелом доходів загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб (52,3% планового обсягу надходжень ЗФ).

З урахуванням динаміки надходження ПДФО у поточному бюджетному періоді, виходячи з основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку  України та громади, зокрема, прогнозований обсяг надходжень до бюджету Головинської сільської ТГ податку на доходи фізичних осіб у 2022 році визначено у сумі 10 750 000 грн., у 2023 році – 11 685 000 грн., у 2024 році – 12 398 000 грн.

Другим важливим джерелом надходжень загального фонду  бюджету громади є місцеві податки та збори (36,3% планового обсягу надходжень ЗФ). До складу цього виду податків, згідно податкового та бюджетного законодавства, відносяться:

 • податок на майно ( в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю);
 • єдиний податок

Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок, який у структурі цих податкових надходжень займає 70,0%. Прогнозний обсяг надходжень єдиного податку до бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2022 рік визначено у сумі 5 332 000 грн., на 2023 рік – 5 538 500 грн., на 2024 рік – 5 804 000 грн. За основу для розрахунків було звято звіт про виконання доходної частини загального фонду бюджету Головинської сільської ради за  І півріччя 2021 року та основні макропоказники економічного та соціального розвитку України.

 

Законодавчим підгрунттям для розрахунків обсягів надходжень плати за землю до бюджету громади є Земельний та Податковий кодекси України. В основі таких розрахунків лежать дані щодо кількості власників земельних ділянок, площ земель, на які нараховується земельний податок, кількість укладених договорів оренди та динаміки надходжень до бюджетів за пепередні бюджетні періоди. З урахуванням визначених податковим законодавством пільг, прогнозується, що до бюджету громади у 2022 році надійде коштів у сумі  1 800 000 грн., у 2023 році – 1 810 000 грн.,  а у 2024 – 1 850 000 грн.

 

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2022 році прогнозується на рівні 471 200 грн., у 2023 році – 494 800 грн., а у 2024 році – 519 600 грн. При розрахунку враховано надходження попередніх періодів та динаміка росту мінімальної заробітної плати.

 

Важливу роль у формуванні доходної частини бюджету Головинської сільської територіальної громади відіграє також такий вид податку, як рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (10,5% планового обсягу надходжень у ЗФ).

Очікується, що у 2022 році до бюджету надійде коштів від рентної плати у сумі 2 202 000 грн., у 2023 році – 2 312 100 грн., а у 2024 – 2 427 000 грн.

 

Прогноз показників доходів бюджету Головинської сільської територіальної громади  на середньостроковий період 2022-2024 роки за основними джерелами надходжень у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього Прогнозу.

 

Фактори, які можуть впливати на показники доходів бюджету територіальної громади:

 • рівень середньої заробітної плати, як основного джерела доходів населення;
 • рівень платоспроможності населення і суб’єктів господарювання;
 • рівень інфляції;
 • ставки відсотків за кредитами і депозитами;
 • динаміка валютного курсу;
 • стабільність податкової системи;
 • наявність фінансових санкцій чи податкових пільг;
 • чисельність працездатного населення;
 • податкова культура населення, платіжна дисципліна.

 

 

V. Показники фінансування бюджету

 

На середньостроковий період 2022-2024 роки прогноз бюджету сільської Головинської територіальної громади по розпису доходів з міжбюджетними трансфертами та видатками збалансовано.

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

Основним завданням бюджетної політики  на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету сільської територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Головинської сільської територіальної громади, сільських цільових програм на середньостроковий період здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

Забезпечення, створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації та захисту її прав. Надання населенню якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

 

 

 

Освіта

Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої та дошкільної освіти на території громади, а також дотримання необхідних заходів для запобігання розповсюдженню епідемій у закладах освіти.

Охорона здоров’я

Створення умов для належного рівня медичного обслуговування населення. Забезпечення ефективного використання обмежених фінансових ресурсів та залучення інвестицій для розширення спектру надання медичних послуг.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Поліпшення надання соціальних послуг деяким категоріям населення та підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт. Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, оптимізація соціального захисту сімей, особливо тих, хто має дітей. Зодоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

Популяризація народної творчості, пошук та розвиток талантів серед юнацтва громади, проведення культурно-мистецьких заходів.

 

VIІ. Бюджет розвитку

 

Капітальні видатки бюджету розвитку не заплановані в прогнозі бюджету на середньостроковий період  у зв’язку з відсутністю джерел фінансування.

При наявності вільного залишку станом на початок року та перевиконання власних доходів загального фонду, розпис видатків бюджету буде переглядатись та уточнюватись відповідно до потреби та бюджетного законодавства.

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

Відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та статті 1032 Бюджетного кодексу України в Прогнозі передбачено отримання з Державного бюджету освітньої субвенції місцевим бюджетам, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах, визначених  кодексом.

Протягом середньострокового періоду 2022-2024 років, згідно Бюджетної декларації з державного бюджету планується отримати трансферти в такому обсязі:

 • базова дотація:      2022 рік – 10 411 100 грн.

                                   2023 рік – 12 284 500 грн.

                                   2024 рік – 14 503 000 грн.

 

 • освітня субвенція: 2022 рік – 40 997 100 грн.

                                   2023 рік – 44 901 800 грн.

                                   2024 рік – 47 965 900 грн.

Питома вага загального обсягу трансфертів у загальній сумі доходів загального фонду на 2022 рік складає 71%, на 2023 рік – 72%, на 2024 рік – 72,7%.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів відображені у додатку 11 до цього Прогнозу.  

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

При формуванні Прогнозу видатки на виконання цільових програм, затверджених Головинською сільською радою, передбачені виключно за періодами, на які ці програми затверджені. При формуванні бюджету територіальної громади на 2022 рік, у разі прийняття змін і доповнень до таких програм, показники будуть скореговані.

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 02.06.2021 року №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», до Прогнозу місцевого бюджету передбачені 12 додатків.

Із визначених додатків Головинською сільською радою не заповнюються додатки за номерами 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 у зв’язку з відсутністю показників на прогнозний період, які зазначаються у цих додатках.

 

 

 

Начальник

фінансового відділу                                                Валентина МАЙДАНЕЦЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь